Konsthögskolan Valand, Göteborg

Beskrivning

Fox Design levererade Funkisgloben.

Armatur

Funkisgloben

Fotograf

Fox Design